Studio Za lubem - krámek pro STAROMILCE. Na Hradbách 127, Kolín.